วิธีการรับสินค้า

รายละเอียดการรับสินค้า

ลูกค้าที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มารับสินค้าได้ด้วยตัวเองเท่านั้น ที่ ร้านไวท์คาเฟ่ ชั้น G โซน Food Hall  เซ็นทลัลชิดลม พร้อมแสดงหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการชำระเงิน (Slip การโอนเงิน)

2. ใบแจ้งยืนยันคำสั่งซื้อที่ได้รับทาง E-Mail