ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 02-678-9777

 มือถือ : 091-956-2445

          มือถือ : 094-865-6142

โทรสาร : 02-678-9757

8/11 โครงการเดอ ฟอร์ เรส ชั้น 2 ห้อง 2เอฟ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

info@immrice.com
KasetKhemKhaeng@gmail.com
Facebook : เกษตรเข้มแข็ง
Youtube : KasetKhemKhaeng

ฟอร์มติดต่อเรา

* ฟิลด์ที่จำเป็น

8/11 โครงการเดอ ฟอร์ เรส ชั้น 2 ห้อง 2เอฟ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120